PROVÁDĚNÁ VYŠETŘENÍ

 

  • Ultrazvuk v 6-10. týdnu gravidity
  • Specializované ultrazvukové vyšetření  v I. trimestru
  • Kombinovaný screening I. trimestru (NT+)
  • Integrovaný screening I. a II. trimestru
  • Superkonziliární ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru
  • Ultrazvukové vyšetření srdce plodu
  • Specializované ultrazvukové vyšetření ve III. trimestru
  • Dopplerovské vyšetření (průtoky v cévách plodu a dělohy)
  • 3D/4D ultrazvuk