Genetické poradenství

Zajišťujeme genetické poradenství a návaznou invazivní prenatální diagnostiku - odběr plodové vody (AMC), odběr  choriových klků (CVS)  - ve    spolupráci   s   klinikou   Reprofit    International  s.r.o. (MUDr. Doubková, MUDr. Hořínová). Tato péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Taktéž provádíme neinvazivní prenatální testování cirkulující DNA plodu z krve matky (NIPT).

Invazivní i neinvazivní  prenatální  diagnostice   předchází podrobná  genetická konzultace, kdy je pacientka  detailně poučena  o smyslu  navrženého vyšetření,  jeho   výtěžnosti,    možných  komplikacích  či  úskalích.  O všech prováděných vyšetřeních rozhoduje sama těhotná, popř. pár.