GENETICKÉ PORADENSTVÍ

Zajišťujeme komplexní genetické poradenství, v případě konzultací v graviditě pak s možností navazujících invazivních výkonů prenatální diagnostiky - odběr plodové vody (AMC), odběr  choriových klků (CVS).  Taktéž provádíme neinvazivní prenatální testování cirkulující DNA plodu z krve matky (NIPT).

V průběhu  genetické konzultace je klientka (pár) detailně poučena  o smyslu  navrhovaných   vyšetření,  jejich    výtěžnosti,    možných  komplikacích  či  úskalích.  O všech prováděných vyšetřeních rozhoduje sama klientka, popř. pár.