CENÍK

       přijímáme platby v hotovosti   

· Vyšetření k detekci vývojových vad plodu

součástí ultrazvukových vyšetření k detekci vývojových vad plodu je i pořízení 2D/3D fotografií zaslaných na e-mail, případně jejich uložení na námi vydaný flash disk (cena disku 200 Kč)

  • Kombinovaný screening I. trimestru (NT+)                                                              1500 Kč
  • Kombinovaný screening I. trimestru (NT+) - dvojčata                                           1700 Kč
  • Ultrazvukový screening I. trimestru (bez NT+)                                                        800 Kč
  • Ultrazvukový screening I. trimestru (bez NT+) - dvojčata                                    1000 Kč
  • Superkonziliární ultrazvuk ve II. trimestru vč. vyš. srdce plodu                          1200 Kč
  • Superkonziliární ultrazvuk ve II. trimestru vč. vyš. srdce plodu - dvojčata      1500 Kč
  • Samostatné vyšetření srdce plodu ve II. trimestru                                                  500 Kč
  • Samostatné vyšetření srdce plodu ve II. trimestru - dvojčata                              700 Kč
  • Screeningové vyšetření plodu ve III. trimestru                                                         500 Kč
  • Screeningové vyšetření plodu ve III. trimestru - dvojčata                                     700 Kč

· Další vyšetření

 • Ultrazvuk v 6-10. týdnu gravidity                                                                             300 Kč
 • Vyšetření pohlaví plodu                                                                                            200 Kč
 • Dopplerovské vyšetření (průtoky v cévách plodu a dělohy)                                 500 Kč
 • Integrovaný screening I. a II. trimestru                                                                   360 Kč                                                                
 • 2D fotografie                                                            50 Kč                                                                                            
 • 3D fotografie                                                               100 Kč                                                                                                           
 • 3D/4D fotografie + záznam na námi vydaný flash disk                                         500 Kč