QUERCUS-MED s.r.o.

PRENATÁLNÍ A GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE 

AMBULANCE LÉKAŘSKÉ GENETIKY


ZAJIŠŤUJEME   VEŠKEROU  PÉČI  O  GYNEKOLOGICKÉ  PACIENTKY            A   SPECIALIZOVANOU  PÉČI   V  OBLASTI  RIZIKOVÝCH   GRAVIDIT, NEINVAZIVNÍ A INVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY


Kontakt

Adresa: Zahradníkova 494/2, 602 00  Brno                        Telefon gynekologie: +420 605 882 727, 541 552 378
               hlavní vchod z parku   6. patro                                Telefon ultrazvuk, genetika:      +420 601 151 558
               (výtahem do 6. patra, chodbou vpravo do zvýšeného mezipatra)

               vchod bezbariérový    6. patro