QUERCUS-MED s.r.o.

PRENATÁLNÍ A GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE 

AMBULANCE LÉKAŘSKÉ GENETIKY


ZAJIŠŤUJEME   VEŠKEROU  PÉČI  O  GYNEKOLOGICKÉ  PACIENTKY            A   SPECIALIZOVANOU  PÉČI   V  OBLASTI  RIZIKOVÝCH   GRAVIDIT, NEINVAZIVNÍ A INVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY

Kontakt

Adresa: Zahradníkova 494/2, 602 00  Brno                        Telefon gynekologie: +420 605 882 727, 541 552 378
               vchod B                        4. patro                                 Telefon ultrazvuk, genetika:      +420 601 151 558
               vchod bezbariérový    6. patro