Ultrazvukové vyšetření srdce plodu

Jedná se o podrobné vyšetření srdce a velkých cév plodu. Provádíme ho mezi 20-22. týdnem gravidity. Hodnotíme srdeční morfologii, funkční parametry a srdeční frekvenci. Vyšetření můžeme provádět samostatně u rizikových pacientek (srdeční vada v rodině apod.) nebo jako součást superkonziliárního ultrazvuku.