Ultrazvuk v 6-10. týdnu gravidity

Vyšetření prováděné na počátku gravidity slouží k ověření přítomnosti    těhotenství,     jeho      lokalizace    v děloze,      dále pak  k posouzení jeho vitality a četnosti. Těhotenský váček bývá ultrazvukově detekovatelný ve 4-5. týdnu gravidity (tj. cca za 2-3 týdny po oplození), srdeční činnost můžeme většinou pozorovat kolem 6. týdne těhotenství.