Superkonziliární ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru

Toto vyšetření se provádí mezi 20-22. týdnem těhotenství, svojí podrobností přesahuje rámec běžného screeningového ultrazvuku. Zahrnuje detailní zhodnocení morfologie celého plodu k vyloučení vrozených vývojových vad, vrozených vad srdce a ultrazvukových známek chromozomálních aberací (změn v genetické výbavě plodu). Vyšetřujeme obraz mozku, obličej a profil plodu, celistvost břišní stěny, stavbu pupečníku, páteř, srdce, bránici, břišní orgány (žaludek, játra, žlučník, ledviny, močový měchýř) a samozřejmě horní i dolní končetiny.

Sledujeme také růst plodu, množství plodové vody, uložení placenty a případné placentární patologie. V indikovaných případech doplňujeme měření délky děložního hrdla či vyšetření průtoku krve tepnami zásobujícími dělohu.