Specializované ultrazvukové vyšetření v I. trimestru

Jde o podrobné   vyšetření,   které provádíme     mezi  12-14. týdnem gravidity. Kromě ověření četnosti gravidity a vitality plodu slouží především k detekci závažných morfologických vad. Zobrazujeme mozek, obličej,   jeho    profil,   dále srdce,     břišní     orgány  a končetiny plodu.

Taktéž vyšetřujeme ukazatele možných chromozomálních aberací (odchylek v genetické informaci plodu) - šíjové projasnění, přítomnost nosní    kosti,      průtok       krve     v    ductus venosus    a trikuspidální chlopní. Při vhodné poloze plodu lze v tomto období zjistit i pohlaví plodu.