MUDr. Denisa Doubková


specialistka na ultrazvukovou a prenatální diagnostiku


Specializace v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ (evropská atestace)

Specializace v oboru LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Certifikáty Fetal Medicine Foundation (Londýn)

  • Kombinovaný ultrazvukový screening prvního trimestru (pravidelný audit)
  • Měření nosní kosti v prvním trimestru
  • Měření obličejového úhlu v prvním trimestru
  • Měření průtoku ve venózním duktu v prvním trimestru
  • Měření toku trikuspidální chlopní v prvním trimestru
  • Měření průtoku děložními cévami v prvním trimestru
  • Screeningové vyšetření srdce plodu
  • Ultrazvukový screening ve druhém trimestru
  • Měření průtoků cévami plodu a dělohy

Certifikát České gynekologické a porodnické společnosti

  • Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče