Integrovaný screening I. a II. trimestru

Jedná se o propojení screeningových testů I. trimestru (NT+) a II. trimestru (triple testu). Na základě provedeného NT+ testu v prvním trimestru můžeme v některých případech doporučit ověření nebo zpřesnění jeho výsledku (například v situaci, kdy je NT+ hraniční).

Doplňujeme tedy odběr krve v 16-18. týdnu gravidity ke stanovení tří hormonálních hladin z krve těhotné - alfa-fetoproteinu (AFP), estriolu (E3) a těhotenského hormonu (hCG). Zjištěné hodnoty se pak zakomponují do již provedeného NT+ testu a tím nám jeho výsledek ještě upřesní. Konečný výsledek nám pak opět udává míru rizika zejména   Downova      syndromu.   Kromě   toho   získáme i informaci  o riziku rozštěpových vad plodu.

Přesnost tohoto testu je  vysoká, a to 95 %.