Dopplerovské vyšetření            (průtoky  v cévách plodu a dělohy)

Vyšetření toků krve ve vybraných cévách plodu nebo dělohy můžeme provádět v průběhu celého těhotenství.

V prvním trimestru gravidity   využíváme    dopplerovská     vyšetření  v rámci kombinovaného screeningu, NT+ (viz. výše), ve druhém trimestru pak při superkonziliárním ultrazvukovém vyšetření zaměřeném na vývojové vady plodu a specializovaném vyšetření srdce plodu (viz. výše).

Ve vyšších týdnech těhotenství nám tato vyšetření pomáhají především v hodnocení správné funkce placenty (tj. zásobení živinami), v některých případech pak také při zjišťování možného rizika anemie (chudokrevnosti) plodu. Za velmi důležité považujeme hodnocení průtoků krve v případě vícečetných těhotenství (zejména jednovaječných dvojčat).

O které cévy se jedná nejčastěji:

Ductus venosus - jde  o   cévní   spojku mezi pupečníkovou žílou          a srdcem plodu

Arteria umbilicalis - tepna/y pupečníku

Arteria cerebri media - jedna z tepen mozkového cévního řečiště

Arteria uterina - tepna/y zásobující dělohu krví